تبلیغات
آموزش برنامه نویسی سی ++،سی شارپ،جاوا اسکریپت - تشخیص اعداد اول
آموزش برنامه نویسی سی ++،سی شارپ،جاوا اسکریپت

مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 21 مهر 1390
برنامه : عدد ورودی را برای اول بودن چک می کند

 ++c

راهنمای استفاده از این کد

 java script

راهنمای استفاده از این کد

 #c

راهنمای استفاده از این کد

 #include<iostream.h>
#include<conio.h>

main()
{
int number;
int counter = 0;
cout<<"enter number to progress it for prime:";
cin>>number;
for(int i=2; i <= number/2 ; i++)
{
      if(!(number%i))
      counter++;
}
if (!counter)
     cout<<"\nnumber "<<number<<" is "<<"prime";
 else
      cout<<"\nnumber "<<number<<" is Not "<<"prime";

getch();
return 0;
}
 
<html>

<head>

<title>prime</title>

</head>

<script language="javascript" type="text/javascript">

function chPrime(myform)
{
num = eval(myform.txt1.value);
count = 0;

for (i=2 ;i <= (num/2) ;i++ )
{

if ( (num % i) == 0 )
count++;

}
if (!count)
myform.txt2.value = "number "+ num +" is Prime ";
else myform.txt2.value = "number "+ num +" is Not Prime";
}


</script>
<body>

<form name="form1" >
Enter number :
<input type="text" name="txt1" >
<br>
<input type="text" disabled="disabled" name="txt2" >

<input type="button" value="Comput" onclick="chPrime(form1)">
</form>

</body>

</html>

 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
int i;
int counter = 0;
int number = Int32.Parse(txtnum.Text);


for (i = 2; i <= number / 2; i++)
{
     if ((number % i) == 0)
         counter++;
}
if (counter == 0)
       lbl1.Text = "number is prime";
else
      lbl1.Text = "number is not prime";

}
}
}
می تونید با ارسال شارژ از من حمایت کنید 09392888216
برچسب ها: سورس کد برنامه تشخیص اعداد اول به زبان، سورس کد برنامه تشخیص اعداد اول به زبان سی ++، سورس کد برنامه تشخیص اعداد اول به زبان سی پلاس پلاس، سورس کد برنامه تشخیص اعداد اول به زبان سی شارپ، سورس کد برنامه تشخیص اعداد اول به زبان جاوا اسکریپت، سورس کد برنامه تشخیص اعداد اول به زبان c++، سورس کد برنامه تشخیص اعداد اول به زبان c#،
ارسال توسط
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ