تبلیغات
آموزش برنامه نویسی سی ++،سی شارپ،جاوا اسکریپت - پیدا کردن بزرگترین عدد
آموزش برنامه نویسی سی ++،سی شارپ،جاوا اسکریپت

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 18 مهر 1390

      برنامه ی ساده ی بعدی :   پیدا کردن بزرگترین عدد

الگوریتم: 

ابتدا برای نگه داری اعداد جهت مقایسه ،متغیر تعریف می کنیم، سپس اعداد  یکی یکی  با متغیر max 

مقایسه می شوند و عدد بزرگتر در max  قرار داده می شود


 ++c

راهنمای استفاده از این کد

 java script

راهنمای استفاده از این کد

 #c

راهنمای استفاده از این کد

 #include<iostream.h>
#include<conio.h>

int main()
{
int max = 0, i=0;
int num;
cout<<"\npress {a...Z} TO 'FINISH'.";
cout<<"\n enter your number :";
while( cin>>num )
{
max = (max < num)?num:max;
}

cout<<"the maximum number is : "<<max;

getch();
return 0;
}

 <html>

<head>

<title>maximum</title>


</head>
<script language="javascript" type="text/javascript">
function run(myform)
{

len = eval(myform.txtsize.value)

if(len > 0)
{
nw = window.open("", "findmax")
nw.document.writeln("<html><head><title>compute maximum number<\/title>")
nw.document.writeln("<script language='javascript' type='text/javascript'>")
nw.document.writeln("function runmax(myform1)")
nw.document.writeln("{")
nw.document.writeln("max = 0")

for (j=1;j<=len;j++)
{
nw.document.writeln("max = (max < eval(myform1.num"+ j +".value) ) ? eval(myform1.num"+ j +".value) : max ")
}


nw.document.writeln("alert(max)")
nw.document.writeln("}")
nw.document.writeln("<\/script>")
nw.document.writeln("<\/head><body>")
nw.document.writeln("<form name='form2'>")

for (i=1 ;i<=len ; i++)
{
nw.document.write("<br>number &nbsp" + i +": <input type='text' name= num"+ i+">")
}

nw.document.write("<input type='button' value='compute' onclick='runmax(form2)'>")
nw.document.write("<\/form>")
nw.document.write("<\/body><\/html>")
}
}

</script>
<body>
<form name="form1">
how much number you want to comput:&nbsp;&nbsp;<input type="text" name="txtsize">
<input type="button" value="create" onclick="run(form1)">
</form>

</body>

</html>

using System;

using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

int max=0;
private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
max = (max < Int32.Parse(txt1.Text)) ? Int32.Parse(txt1.Text) : max;
lbl2.Text = (lbl2.Text + txt1.Text + ",");
lbl3.Text = ("maximum is : " + max);

txt1.Clear();

}

}
}می تونید با ارسال شارژ از من حمایت کنید 09392888216
برچسب ها: برنامه پیدا کردن بزرگترین عدد، برنامه پیدا کردن بزرگترین عدد به زبان سی ++، برنامه پیدا کردن بزرگترین عدد به زبان سی پلاس پلاس، برنامه پیدا کردن بزرگترین عدد به زبان c++، برنامه پیدا کردن بزرگترین عدد به زبان c#، برنامه پیدا کردن بزرگترین عدد به زبان java script، سورس کد پیدا کردن بزرگترین عدد، سورس کد پیدا کردن بزرگترین عدد به زبان سی ++، سورس کد پیدا کردن بزرگترین عدد به زبان سی پلاس پلاس، سورس کد پیدا کردن بزرگترین عدد به زبان سی شارپ، سورس کد پیدا کردن بزرگترین عدد به زبان جاوا اسکریپت، سورس کد پیدا کردن بزرگترین عدد به زبان c#، سورس کد پیدا کردن بزرگترین عدد به زبان c++، سورس کد پیدا کردن بزرگترین عدد به زبان java script، برنامه پیدا کردن بزرگترین عدد به زبان سی شارپ، برنامه پیدا کردن بزرگترین عدد به زبان جاوا اسکریپت،
ارسال توسط
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ