تبلیغات
آموزش برنامه نویسی سی ++،سی شارپ،جاوا اسکریپت - کار با Time
آموزش برنامه نویسی سی ++،سی شارپ،جاوا اسکریپت

مرتبه
تاریخ : شنبه 5 آذر 1390
برنامه: نحوه ی استفاده از time در برنامه

 توضیحات:

این برنامه شامل 4 تابع یا به عبارتی 4 روش مختلف برای محاسبه زمان می باشد.

تابع time1 و time2  زمان را به صورت محلی و

time3 و time4  زمان را بر حسب GMT  یا همون UTC  محاسبه می کنند


 استفاده از ساعت ،زمان،time در ++C
 /* gmtime example */
#include <iostream.h>
#include <time.h>
#include<conio.h>
#include <Windows.h>
#include <stdio.h>

char week[7][10]={"monday","tuesday","wednesday","thursday","friday","Saturday","sunday"};

void clrscr()
{
     system("cls");
}
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
//نمایش وقت محلی
void time1()
{
     //time_t & Struct tm is in Time.h
     time_t rawtime;
     struct tm *ptm;

     time ( &rawtime );//زمان فعلی را در این متغیر میریزد 'rawtime'
     ptm = localtime ( &rawtime );//تبدیل زمان گرفته شده به وقت محلی 'ptm'
     cout<<"\nHour : "<<ptm->tm_hour<<" : "<<ptm->tm_min<<" : "<<ptm->tm_sec;

     //ptm->tm_year فاصله ی بین امسال میلادی و سال 1900 رو برمیگردونه
     cout<<"\n year :"<<ptm->tm_year+1900<<" / "<<ptm->tm_mon<<" / "<<ptm->tm_mday;

      cout<<"\nDay of week :"<<week[ptm->tm_wday-1];//نمایش روز هفته
      cout<<"\nDay of year :"<<ptm->tm_yday;//نشون میده چند روز از سال گذشته}
//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
//نمایش وقت محلی
void time2()
{
     char dateStr [9];
     char timeStr [9];
     cout<<"\n_strdate(char): "<<_strdate( dateStr)<<"\n_strtime(char) :"<<_strtime( timeStr );


}
//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
//زمان به وقت جی ام تی یا همون یو تی اس
void time3()
{
     //SYSTEMTIME is in window.h
     SYSTEMTIME st;
     GetSystemTime(&st);
     cout<<"Year :"<<st.wYear<<"/"<<st.wMonth<<"/"<<st.wDay;
     cout<<"\nHour :"<<st.wHour<<":"<<st.wMinute<<":"<<st.wSecond;

}
//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
// زمان به وقت جی ام تی یا همون یو تی اس
void time4()
{
     //time_t & Struct tm is in Time.h
     time_t rawtime;
     struct tm *ptm;

     time ( &rawtime );

      ptm = gmtime ( &rawtime );//این تابع زمان رو به صورت اورجینال تبدیل می کنه و  به وقت محلی تبدیل نمی کنه
     cout<<"\nHour : "<<ptm->tm_hour<<" : "<<ptm->tm_min<<" : "<<ptm->tm_sec;}
//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
int main ()
{
    clrscr();  
    time_t start,end;

    time(&start);

    /*فقط کافیه که دستور فراخوانی هر کدوم از توابع رو که می خواهید

این جا بنویسید و نتیجه رو مشاهده کنید  */    getch();  
    time(&end);  
    cout<<"\nYou Was Here About ( "<<difftime(end,start)<<" Second).";//این دستور تفاضل دو متغیر زمان رو به ثانیه بر می گرداند
    cout<<"\n\nPress Any Key To Exit";
getch();
return 0;
}

 

توضیحات:

پس از اضفه کردن timer به فرم هر دستوری که در قسمت 

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)

  بنویسید هر ثانیه یک بار اجرا می شود  .

برای راحتی خود می تونید پروژه ی زیر را به طور کامل دانلود کنید

    استفاده از ساعت ،زمان،time در #C  
   using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
DateTime x = new DateTime();
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
   timetxt.Text = System.DateTime.Now.ToString();
    x = System.DateTime.Now;
    lbl1.Text = x.Hour.ToString();
    lbl2.Text = x.Minute.ToString();
    lbl3.Text = x.Second.ToString();
    lbl4.Text = x.Year.ToString();
    lbl5.Text = x.Month.ToString();
    lbl6.Text = x.Day.ToString();

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
   DateTime x1 = new DateTime();
    x1 = x.ToUniversalTime();

    lbl7.Text = x.ToLongTimeString();
    lbl8.Text = x.Kind.ToString();

    lbl10.Text = x1.ToLongTimeString();
    lbl11.Text = x1.Kind.ToString();

}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{

}
}

}


دانلود کامل این پروژه


توضیحات:

<body onload="updateClock(); setInterval('updateClock()', 1000 )">

توسط دستور فوق در هنگام لود شدن پنجره تابع آپدیت کلاک فراخوانی شده و با توجه به دستور ست اینتروال هر ثانیه(1000 میلی ثانیه) یک بار آن را اجرا می کند

document.getElementById("clock").firstChild.nodeValue = currentTimeString;

توسط این دستور هربار مقدار 

<span id="clock">&nbsp;</span>

به روز می شود


      استفاده از ساعت ،زمان،time در JavaScript
<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<script type="text/javascript">
<!--


function updateClock ( )
{
    var currentTime = new Date ( );

    var currentHours = currentTime.getHours ( );
    var currentMinutes = currentTime.getMinutes ( );
    var currentSeconds = currentTime.getSeconds ( );

    // Compose the string for display
    var currentTimeString = currentHours + ":" + currentMinutes + ":" + currentSeconds ;

    // Update the time display
    document.getElementById("clock").firstChild.nodeValue = currentTimeString;
  

}


function time(myform)
{
   var current = new Date ( );

    myform.txt1.value=current.getDate();
    myform.txt2.value=current.getMonth()+1;
    myform.txt3.value=current.getFullYear();
    myform.txt4.value=current.getHours();
    myform.txt5.value=current.getMinutes();

}


// -->
</script>
<body onload="updateClock(); setInterval('updateClock()', 1000 )">
<span id="clock">&nbsp;</span><div align="right" style="width:'200'">
      <form name="form1">
            Day<input type="text" name="txt1"><br>
            Month<input type="text" name="txt2"><br>
            Year<input type="text" name="txt3"><br>
            Hour<input type="text" name="txt4"><br>
            Minute<input type="text" name="txt5"><br>

            <input type="button" value=" show " onClick="time(form1)">
      </form>
</div>

</body>
</html>

می تونید با ارسال شارژ از من حمایت کنید 09392888216
برچسب ها: آموزش استفاده از time.h در سی ++، آموزش استفاده از time.h در سی پلاس پلاس، آموزش استفاده از time.h در c++، آموزش استفاده از time در سی ++، آموزش استفاده از time در c++، آموزش استفاده از time در سی پلاس پلاس، سورس کد نمایش time در سی++، سورس کد نمایش time در سی پلاس پلاس، سورس کد نمایش time در c++، نحوه نمایش time در سی++، نحوه نمایش time در سی پلاس پلاس، نحوه نمایش time در c++، آموزش و سورس کد استفاده از زمان در سی ++، آموزش و سورس کد استفاده از ساعت در سی ++، آموزش و سورس کد استفاده از time در سی ++، آموزش و سورس کد استفاده از time در c++، آموزش و سورس کد استفاده از time در سی پلاس پلاس، آموزش و سورس کد استفاده از زمان در سی پلاس پلاس، آموزش و سورس کد استفاده از زمان در c++، موزش و سورس کد استفاده از ساعت در c++، موزش و سورس کد استفاده از ساعت در سی پلاس پلاس، آموزش کار با time در سی شارپ، آموزش کار با ساعت در سی شارپ، آموزش کار با زمان در سی شارپ، آموزش کار با time در C#، آموزش کار با ساعت در C#، آموزش کار با زمان در C#، سورس کد و دانلود پروژه استفاده از time در سی شارپ، سورس کد و دانلود پروژه استفاده از ساعت در سی شارپ، سورس کد و دانلود پروژه استفاده از زمان در سی شارپ، سورس کد و دانلود پروژه استفاده از time در C#، سورس کد استفاده از ساعت در جاوااسکریپت، سورس کد استفاده از Time در جاوااسکریپت، سورس کد استفاده از ساعت در javascript، سورس کد استفاده از time در javascript،
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ