تبلیغات
آموزش برنامه نویسی سی ++،سی شارپ،جاوا اسکریپت - محاسبه عدد پی
آموزش برنامه نویسی سی ++،سی شارپ،جاوا اسکریپت

مرتبه
تاریخ : شنبه 21 آبان 1390
برنامه:عدد پی 3.14 را محاسبه می کند

الگوریتم:

پی =4* آرکتانژانت(1)=(1-1/3+1/5-1/7+...) یا

p=4*Arctg(1)=4*(1-1/3+1/5-1/7+..)


به زبان سی پلاس پلاس

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<iomanip.h>


main()
{
long double p2=0,p1,r,i=1;
int sign = 1;

do{
p1=p2;
p2 += (4/i)*sign;
sign = -sign;
i+=2;
r=(p2-p1)>0?(p2-p1):(p1-p2);

}while(r > 0.000001);
cout<<setprecision(10)<<p2;
getch();
return 0;

}

به زبان جاوا اسکریپت


<html>

<head>

<title>fibonacci</title>

</head>
<script language="javascript" type="text/javascript">

function run(myform)
{
p2=0;
i=1;
sign = 1;

do{
p1=p2;
p2 += (4/i)*sign;
sign = -sign;
i+=2;
r=(p2-p1)>0?(p2-p1):(p1-p2);

}while(r > 0.000001);
alert(p2);

}

</script>
<body >
<div align="center" style="width:300;><p align="center">This Program Cumpute Pi Number<br> pi = 4*Arctg(1)=4(1-1/3+1/5-1/7+...)</p>
<form name="form1" >
<input type="text" name="txtnum1" >
<input style="margin:-20 0 0 100"type="button" onClick="run(form1)" value="Run">
</form>
</div>
</body>

</html>

به زبان سی شارپ


 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
double p2=0,p1,r,i=1;
int sign = 1;
do{
p1=p2;
p2 += (4/i)*sign;
sign = -sign;
i+=2;
r=(p2-p1)>0?(p2-p1):(p1-p2);

}while(r > 0.000001);
lbl1.Text = ""+p2;
}

}
}
می تونید با ارسال شارژ از من حمایت کنید 09392888216
برچسب ها: سورس کد برنامه محاسبه عدد پی، سورس کد برنامه محاسبه عدد پی به زبان سی++، سورس کد برنامه محاسبه عدد پی به زبان سی شارپ، سورس کد برنامه محاسبه عدد پی به زبان جاوااسکریپت، سورس کد برنامه محاسبه عدد پی به زبان c++، سورس کد برنامه محاسبه عدد پی به زبان c#، سورس کد برنامه محاسبه عدد پی به زبان javascript،
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ