تبلیغات
آموزش برنامه نویسی سی ++،سی شارپ،جاوا اسکریپت - پیدا کردن عدد m در n
آموزش برنامه نویسی سی ++،سی شارپ،جاوا اسکریپت

مرتبه
تاریخ : سه شنبه 17 آبان 1390

برنامه:این برنامه یک عدد را در عدد دیگر بررسی می کند که وجود دارد یا نه.

مثلا 12 در 124 وجود دارد و در 132 وجود ندارد

الگوریتم:

پس از خواندن عدد n وm 

temp = countDigit(m);

توسط تابع یافتن تعداد ارقام یک عدد که قبلا نوشته بودیم تعداد رقم های عدد m را پیدا می کنیم و در temp میریزیم

for(int i=0;i<temp;i++)
ten = ten * 10;

سپس در متغیر ten حاصل 10 به توان temp قرار می دهیم

و در آخر توسط دستور while هر بار عدد m را با temp (تعداد رقم های m) رقم سمت راست عدد n بررسی می کنیم و توسط دستور بعدی  tn = tn / 10; سمت راست ترین رقم عدد n را حذف می کنیم

 ++C

راهنمای استفاده از این کد

 javascript

راهنمای استفاده از این کد

 #C

راهنمای استفاده از این کد

 #include<iostream.h>
#include<conio.h>

int countDigit(int number)
{
int counter=0;

while(number)
{
number=number/10;
counter++;
}
return counter;
}

main()
{
long int n,tn,m;
int temp,ten=1;

cout<<"Enter Numer: ";
cin>>n;
tn = n;

cout<<"\nEnter your number to search it :";
cin>>m;
temp = countDigit(m);

for(int i=0;i<temp;i++)
ten = ten * 10;

temp = 0;
while( tn != 0)
{
if(m == (tn % ten))
temp = temp + 1;
tn = tn / 10;

}

cout<<"\n\nFounded "<<temp<<" of "<<m<<" in "<<n;

getch();
return 0;
}
 <%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
function run(myform)
{
m = eval(myform.txt1.value);
n = eval(myform.txt3.value);
tn=n;
ten=1;

temp =countDigit(m);

for(i=0;i<temp;i++)
{
ten = ten * 10;
}

temp = 0;
while( tn != 0)
{
if(m == Math.floor(tn % ten))
{
temp = temp + 1;
}

tn = tn / 10;
}

alert("Founded "+temp+"of "+m+" in "+n)
}
function countDigit(num)
{
counter = 0;
while( num != 0)
{
num=Math.floor ( num/10 );
counter=counter + 1;

}
return counter;
}

</script>
<body>
<form name="form1" >
Search &nbsp;&nbsp;<input type="text" name="txt1">&nbsp;&nbsp;On&nbsp;&nbsp;<input type="text" name="txt3">
<input type="button" value="Show Result" onClick="run(form1)"></form>
</body>
</html>
 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
public partial class Form1 : Form
{

public Form1()
{
InitializeComponent();
}
//Function to Counter digit
int countDigit(long number)
{
int counter = 0;

while (number != 0)
{
number = number / 10;
counter++;
}
return counter;
}//end function

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
long n,tn,m;
int temp,ten=1;
n = Int64.Parse(textBox1.Text);
m = Int64.Parse(textBox2.Text);
tn = n;

temp = countDigit(m);

for(int i=0;i<temp;i++)
ten = ten * 10;

temp = 0;
while( tn != 0)
{
if(m == (tn % ten))
temp = temp + 1;
tn = tn / 10;

}
lbl1.Text = "Found "+temp+" of "+m+" in "+n;

}
}
}
می تونید با ارسال شارژ از من حمایت کنید 09392888216
برچسب ها: پیدا کردن یک عدد در عددی دیگر به زبان سی ++، پیدا کردن یک عدد در عددی دیگر به زبان سی پلاس پلاس، پیدا کردن یک عدد در عددی دیگر به زبان c++، یافتن یک عدد در عددی دیگر به زبان سی++، یافتن یک عدد در عددی دیگر به زبان سی پلاس پلاس، یافتن یک عدد در عددی دیگر به زبان c++، پیدا کردن یک عدد در عددی دیگر به زبان c#، پیدا کردن یک عدد در عددی دیگر به زبان سی شارپ، یافتن یک عدد در عددی دیگر به زبان سی شارپ، یافتن یک عدد در عددی دیگر به زبان c#، پیدا کردن یک عدد در عددی دیگر به زبان javascript، پیدا کردن یک عدد در عددی دیگر به زبان جاوااسکریپت، یافتن یک عدد در عددی دیگر به زبان جاوااسکریپت، یافتن یک عدد در عددی دیگر به زبان javascript،
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ