تبلیغات
آموزش برنامه نویسی سی ++،سی شارپ،جاوا اسکریپت - معکوس کردن یک عدد
آموزش برنامه نویسی سی ++،سی شارپ،جاوا اسکریپت

مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 12 آبان 1390
برنامه: عدد ورودی را دریافت و آن را معکوس می کند

الگوریتم: مثال برای عدد 123

توسط دستور % (تقسیم صحیح) هر بار سمت راست ترین رقم را جدا می کنیم. 

دور اول حلقه num = 123

remain = 3

inversnum = 3

num = 12

دور دوم    num = 12 

remain = 2

inversnum = 3*10+2=32

num = 1

دور سوم    num=1

remain = 1

inversnum = 32*10+1=321

num = 0

پایان حلقه.


 ++C

راهنمای استفاده از این کد

 java script

راهنمای استفاده از این کد

 #C

راهنمای استفاده از این کد

 #include<iostream.h>
#include<conio.h>

main()
{
int num,inversnum=0,remain=0;

cout<<"Enter Numer: ";
cin>>num;

while(num)
{
remain = num%10;
inversnum = inversnum*10 + remain;
num=num/10;

}

cout<<"\n\n Invers Number Is "<<inversnum<<" .";

getch();
return 0;
}
 <%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
function run(myform)
{
num = eval(myform.txt1.value);
inversnumber =0;while( num != 0)
{
remain = Math.floor ( num %10);
inversnumber = inversnumber*10 + remain;
num=Math.floor ( num/10 );
}

myform.txt2.value=("Inver Number is "+ inversnumber)
}

</script>
<body>
<form name="form1" >
Enter Number&nbsp;&nbsp;<input type="text" name="txt1"><br>
Result&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="text" name="txt2" disabled="disabled">&nbsp;&nbsp;
<input type="button" value="run" onClick="run(form1)"></form>
</body>
</html>
 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
int num = Int32.Parse(textBox1.Text);
int inversnum = 0, remain = 0;

while (num != 0)
{
remain = num % 10;
inversnum = inversnum * 10 + remain;
num = num / 10;

}
lbl1.Text = lbl1.Text + inversnum;
}

private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
lbl1.Text = "Invers Number :";
}

}
}

می تونید با ارسال شارژ از من حمایت کنید 09392888216
برچسب ها: سورس کد برنامه محاسبه معکوس یک عدد، سورس کد برنامه محاسبه معکوس یک عدد به زبان سی++، سورس کد برنامه محاسبه معکوس یک عدد به زبان سی پلاس پلاس، سورس کد برنامه محاسبه معکوس یک عدد به زبان سی شارپ، سورس کد برنامه محاسبه معکوس یک عدد به زبان جاوا اسکریپت، سورس کد برنامه محاسبه معکوس یک عدد به زبان c++، سورس کد برنامه محاسبه معکوس یک عدد به زبان c#،
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ