تبلیغات
آموزش برنامه نویسی سی ++،سی شارپ،جاوا اسکریپت - مجموع ارقام اعداد
آموزش برنامه نویسی سی ++،سی شارپ،جاوا اسکریپت

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 9 آبان 1390
برنامه: حاصل جمع ارقام یک عدد را محاسبه می کند

الگوریتم:

می دانیم حاصل تقسیم صحیح یک عدد بر 10 باعث حذف شدن سمت راست ترین رقم آن می شود

مثال:   12345 = 10 / 123456

و همچنین می دانیم باقیمانده ی حاصل از تقسیم یک عدد بر 10 برابر سمت راست ترین رقم عدد می باشد

مثال:    6 = 10 % 123456

 ++C

راهنمای استفاده از این کد

 Java Script

راهنمای استفاده از این کد

 #C

راهنمای استفاده از این کد

 #include<iostream.h>
#include<conio.h>

main()
{
int num;

cout<<"Enter Numer: ";
cin>>num;
int temp = num;
int sum = 0;

while(temp)
{

sum = sum + (temp%10);
temp=temp/10;
}

cout<<"Result : "<<sum<<" Is sum Digits Of "<<num<<" . ";

getch();
return 0;
}
 <%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
function run(myform)
{
num = eval(myform.txt1.value);
temp = num;
sum =0;

while( temp != 0)
{
sum=sum + (temp%10);
temp=Math.floor ( temp/10 );
}

myform.txt2.value=(sum +" Is Sum Digits Of "+num)
}

</script>
<body>
<form name="form1" >
Enter Number&nbsp;&nbsp;<input type="text" name="txt1"><br>
Result&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="text" name="txt2" disabled="disabled">&nbsp;&nbsp;
<input type="button" value="run" onClick="run(form1)"></form>
</body>
</html>
 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
int num =Int32.Parse(txt1.Text);
int temp = num;
int sum = 0;

while (temp != 0)
{

sum = sum + (temp % 10);
temp = temp / 10;
}
lbl2.Text = lbl2.Text + sum +" Is sum Digits Of " + num + " . ";

}
}
}
می تونید با ارسال شارژ از من حمایت کنید 09392888216
برچسب ها: سورس کد محاسبه مجموع رقم های یک عدد، سورس کد محاسبه مجموع رقم های یک عدد به زبان سی++، سورس کد محاسبه مجموع رقم های یک عدد به زبانسی پلاس پلاس، سورس کد محاسبه مجموع رقم های یک عدد به زبان سی شارپ، سورس کد محاسبه مجموع رقم های یک عدد به زبان جاوا اسکریپت، سورس کد محاسبه مجموع رقم های یک عدد به زبان c++، سورس کد محاسبه مجموع رقم های یک عدد به زبان c#، سورس کد محاسبه مجموع رقم های یک عدد به زبان Java Scritp،
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ