تبلیغات
آموزش برنامه نویسی سی ++،سی شارپ،جاوا اسکریپت - شمارش تعداد ارقام
آموزش برنامه نویسی سی ++،سی شارپ،جاوا اسکریپت

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 9 آبان 1390
برنامه: تعداد رقم های یک عدد را پیدا می کند

الگوریتم:

ابتدا یک متغیر به عنوان  شمارنده جهت شمارش و متغیری برای ذخیره ی عدد مورد نظر نیاز داریم

برای این کار ،هر بار که عدد را بر 10 تقسیم کنید یک رقم از ان حذف می شود(تقسیم صحیح که جواب بدون اعشار باشد) ++C

راهنمای استفاده از این کد

 java script

راهنمای استفاده از این کد

 #C

راهنمای استفاده از این کد

 #include<iostream.h>
#include<conio.h>

main()
{
int num,counter=0;

cout<<"Enter Numer: ";
cin>>num;

while(num)
{
num=num/10;
counter++;
}

cout<<"\n\n Your Number has "<<counter<<" Digit.";

getch();
return 0;
}
<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
function run(myform)
{
num = eval(myform.txt1.value);
counter =0;

while( num != 0)
{
num=Math.floor ( num/10 );
counter=counter + 1;

}

myform.txt2.value=("Number Has "+ counter +" Digit.")
}

</script>
<body>
<form name="form1" >
Enter Number&nbsp;&nbsp;<input type="text" name="txt1"><br>
Result&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="text" name="txt2" disabled="disabled">&nbsp;&nbsp;
<input type="button" value="run" onClick="run(form1)"></form>
</body>
</html>
 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
public partial class Form1 : Form
{

public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{


int num, counter = 0;

num=Int32.Parse(txt1.Text);

while (num != 0)
{
num = num / 10;
counter++;
}
lbl1.Text =lbl1.Text+ "Yor Number Has "+counter+" Digit .";

}
}
}

می تونید با ارسال شارژ از من حمایت کنید 09392888216
برچسب ها: سورس کد برنامه شمارش تعداد ارقام اعداد، سورس کد برنامه شمارش تعداد ارقام اعداد به زبان سی++، سورس کد برنامه شمارش تعداد ارقام اعداد به زبان سی شارپ، سورس کد برنامه شمارش تعداد ارقام اعداد به زبان سی پلاس پلاس، سورس کد برنامه شمارش تعداد ارقام اعداد به زبان جاوا اسکریپت، سورس کد برنامه شمارش تعداد ارقام اعداد به زبانc++، سورس کد برنامه شمارش تعداد ارقام اعداد به زبان c#، سورس کد برنامه شمارش تعداد ارقام اعداد به زبان java script، سورس کد برنامه شمارش تعداد ارقام یک عدد،
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ