تبلیغات
آموزش برنامه نویسی سی ++،سی شارپ،جاوا اسکریپت - فاکتوریل
آموزش برنامه نویسی سی ++،سی شارپ،جاوا اسکریپت

مرتبه
تاریخ : جمعه 6 آبان 1390
برنامه: محاسبه ی فاکتوریل اعداد

 ++C

راهنمای استفاده از این کد

 Java Script

راهنمای استفاده از این کد

 #C

راهنمای استفاده از این کد

 #include<iostream.h>
#include<conio.h>

main()
{
int num,fact=1;

cout<<"Enter number :";
cin>>num;

for(int i=2; i<=num ; i++)
fact = fact * i;

cout<<"Factorial of "<<num<<" is : "<<fact;

getch();
return 0;
}
 <%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
function run(myform)
{
num = eval(myform.txt1.value);
fact = 1

for(i=2;i<=num;i++){
fact = fact * i;}

myform.txt2.value=(fact)
}
</script>

<body>
<form name="form1" >
Enter Number&nbsp;&nbsp;<input type="text" name="txt1"><br>
Result&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="text" name="txt2" disabled="disabled">&nbsp;&nbsp;
<input type="button" value="run" onClick="run(form1)"></form>
</body>
</html>
 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{

int num,fact=1;

num=Int32.Parse( textBox1.Text) ;

for(int i=2; i<=num ; i++)
fact = fact * i;

lbl1.Text = Convert.ToString(fact) ;
}
}
}می تونید با ارسال شارژ از من حمایت کنید 09392888216
برچسب ها: سورس کد برنامه محاسبه فاکتوریل، سورس کد برنامه محاسبه فاکتوریل به زبان سی ++، سورس کد برنامه محاسبه فاکتوریل به زبان سی پلاس پلاس، سورس کد برنامه محاسبه فاکتوریل به زبان سی شارپ، سورس کد برنامه محاسبه فاکتوریل به زبان جاوا اسکریپت، سورس کد برنامه محاسبه فاکتوریل به زبانc++، سورس کد برنامه محاسبه فاکتوریل به زبان c#، سورس کد برنامه محاسبه فاکتوریل به زبان java script،
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ