تبلیغات
آموزش برنامه نویسی سی ++،سی شارپ،جاوا اسکریپت - محاسبه ک م م
آموزش برنامه نویسی سی ++،سی شارپ،جاوا اسکریپت

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 2 آبان 1390
برنامه: محاسبه ی کوچکترین مضرب مشترک دو عدد

 ++C

راهنمای استفاده از این کد

 java script

راهنمای استفاده از این کد

 #C

راهنمای استفاده از این کد

 #include<iostream.h>
#include<conio.h>

main()
{
int num1,num2;
int r;


cout<<"This Program Compute K.m.m number";
cout<<"\n\nNote: your first number most be larger then second number";
cout<<"\nEnter number 1: ";
cin>>num1;
cout<<"And number 2 : ";
cin>>num2;

if(num2 <= num1)
{
int kmm = num1* num2;
do{
r = num1 % num2;
num1 = num2;
num2= r;
}while(r != 0);
kmm = kmm / num1;
cout<<"\n\nK.M.M is : "<<kmm;
}
else
cout<<"\n\nyour first number most be larger then second number";

getch();
return 0;
}
 <html>

<head>

<title>?????? ? ? ?</title>

</head>
<script language="javascript" type="text/javascript">

function bmm(myform)
{
num1 = eval(myform.txtnum1.value);
num2 = eval(myform.txtnum2.value);

if (num1 >= num2)
{
r = 0;
kmm = num1 * num2
do
{
r = num1 % num2;
num1 = num2;
num2 = r;
}
while ( r != 0);
kmm = kmm / num1
alert("kmm is"+kmm);
}
else alert("your first number most br largen then second number")
}
</script>
<body dir="ltr">

<form name="form1">
First number &nbsp;&nbsp; <input type="text" name="txtnum1" >
<input type="button" onclick="bmm(form1)" value="Compute k.m.m"><br>
Second number &nbsp;&nbsp; <input type="text" name="txtnum2" >&nbsp;(your first number most br largen then second number)<br>

</form>

</body>

</html>
 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
int num1, num2;
int r;
num1 = Int32.Parse(txt1.Text);
num2 = Int32.Parse(txt2.Text);

if (num2 <= num1)
{
int kmm = num1 * num2;
do
{
r = num1 % num2;
num1 = num2;
num2 = r;
} while (r != 0);
kmm = kmm / num1;
MessageBox.Show("kmm is " + kmm);
}
else
MessageBox.Show("your first number most be larger then second number");

}
}
}می تونید با ارسال شارژ از من حمایت کنید 09392888216
برچسب ها: سورس کد برنامه محاسبه ک م م، سورس کد برنامه محاسبه ک م م به زبان سی ++، سورس کد برنامه محاسبه ک م م به زبان سی پلاس پلاس، سورس کد برنامه محاسبه ک م م به زبان سی شارپ، سورس کد برنامه محاسبه ک م م به زبان جاوا اسکریپت، سورس کد برنامه محاسبه ک م م به زبان c++، سورس کد برنامه محاسبه ک م م به زبان c#، سورس کد برنامه محاسبه ک م م به زبان java script،
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ